Vybíjecí zařízení ZH 14, LM 18 » Podstata technického řešení
Podstata technického řešení

Jeho podstatou je schopnost zachycení náhodného výstřelu při vybíjení nebo nabíjení střelné zbraně.

Vybíjecí zařízení je tvořeno základní částí tj. slepým balistickým tunelem s přepouštěcími otvory pro expansní plyny naplněným absorpčním materiálem, vnějším pláštěm s výfukovým otvorem, prostorem pro opření ústí zbraně, které slouží také jako místo pro zachycení nečistot vzniklých při čistění zbraně, vnější perforovanou přepážkou pro ochranu ruky (u krátkých zbraní) a systémem pro nastavení úhlu sklonu zařízení, madlem pro přenos a krytem vnější přepážky.

Před manipulací se zbraní ujistěte se, že zařízení je umístněno na pevném, rovném a nekluzkém povrchu. Pomocí sklopné podpěry nastavte správný sklon vybíjecího zařízení. Pro krátkou střelnou zbraň (pistole, revolver) se nastavuje jiný úhel sklonu zařízení než pro dlouhou střelnou zbraň (puška). 

Ze zbraně dle druhu a konstrukce vyjměte zásobník či vyklopte bubínek revolveru vyjměte náboje, pohledem se ujistěte, že v nábojové komoře se nenacházejí náboje. Zbraň vždy držte v podélné ose vybíjecího zařízení tak, aby ústí hlavně směřovalo ke dnu vybíjecího zařízení zbraň pevně držte a stisknutím spouště proveďte „ránu jistoty“.

Po vybalení Zašroubování nožičky Připevnění sklopné podpěry

Různé pohledy na vybíjecí zařízení ZH 14 Různé pohledy na vybíjecí zařízení ZH 14